تبلیغات
از خـــــــــــاک تا خـــــــــــــاک - زندگـــــــــــــــــــــــــــــی

از خـــــــــــاک تا خـــــــــــــاک

کــــــــــــــــاکـــــــــــــتوس

زندگـــــــــــــــــــــــــــــی
آپلود عکسهمانند امواج که به شنزار ساحل راه می جوینددقایق عمر ما نیز به سوی فرجام خویش می شتابنددقیقا ها به یکدیگر جان می سپارندودر کشاکشی پیاپی از هم پیشی می جویند
ولادت که روزگاری از گوهر نور بود
به سوی بلوغ می خزد وآن گاه تاج سرش نهادندخسوف های کژخیم شکوهش


 را به ستیز بر می خیزندزمان که بخشنده بود


 موهبت های خویش را تباه می سازدآری زمان فره جوانی را می پژمرد
 

بر ابروان زیبا شیارهای موازی می افکندوگوهر های نادر طبیعت را درکام می کشداز گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیستمگر ترانه من که در روزگار نامده بر جای می اندتا به ناخواست دست جفا پیشه دهر


شکوه تو رو بستاید


از شکسپیر تا الیویت


[ پنجشنبه 3 تیر 1395 ] [ 08:47 ب.ظ ] [ کیمیا انصاری ] [ نظرات شما دوستان عزیز() ]