تبلیغات
از خـــــــــــاک تا خـــــــــــــاک - یـــــــــــــه شب مهتــــــــــــــــاب

از خـــــــــــاک تا خـــــــــــــاک

کــــــــــــــــاکـــــــــــــتوس

یـــــــــــــه شب مهتــــــــــــــــاب

آپلود عکس


یه شب مهتاب،    ماه میادتوخواب*

منومیبره              كوچه به كوچه*

باغ انگوری           ،باغ آلوچه*

دره به دره،           صحرابه صحرا*

اونجاكه شبا         پشت بیشه ها*

یه پری میاد          ترسون ولرزون*

پاشومیذاره          توآب چشمه*

شونه میكنه        موی پریشون*

یه شب مهتاب،    ماه میادتوخواب*

منومیبره              ته اون دره*

اونجاكه شبا،       یكه وتنها*

تك درخت بید*     شادوپرامید*

میكنه به ناز*       دستشودراز*

كه یه ستاره*      بچكه مث یه چكه بارون*

به جای میوش*  سریه شاخش*

بشه آویزون*      یه شب مهتاب،

ماه میادتوخواب*  منومیبره

ازتوی زندون*       مث شب پره     

 باخودش بیرون*   میبره اونجا*   

كه شب سیاه*   تادم سحر*

شهیدان شهر*   بافانوس خون*

جارمیكشن*      توخیابونا*    

سرمیدونا*        عمویادگار*     

 مرد كینه دار*  مستی یا هوشیار*

خوابی یا بیدار*  مستیم وهوشیار*

شهیدان شهر*    خوابیم وبیدار*

شهیدان شهر*     شهیدان شهر*

آخرش یه شب*

ماه میادبیرون*

ازسراون كوه*    بالای دره*

روی این میدون،

ردمیشه خندون*

یه شب ماه می آ آآد.... 


[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 05:30 ب.ظ ] [ کیمیا انصاری ] [ نظرات() ]